Artikelen door Loes van den Boomen

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis. Provincie Noord-Brabant heeft de ‘Inspiratiegids Groene Regelingen’ geactualiseerd. De folder is […]

ANB Brabant

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant. Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is […]

ANLb

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) […]

STILA

De subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling (Stila) is dezelfde als van […]

SNL

Deze regeling geldt voor het verbeteren, ontwikkelen of inrichten van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Grondeigenaren en grondgebruikers komen hiervoor in aanmerking. Er is subsidie voor het agrarisch natuurbeheer (vaak […]