Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis.

Provincie Noord-Brabant heeft de ‘Inspiratiegids Groene Regelingen’ geactualiseerd. De folder is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft om wat te doen voor de natuur en het landschap in het buitengebied van Brabant.
De inspiratiegids laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om de biodiversiteit te versterken, natuur te ontwikkelen en de realisatie van landschapselementen in het landelijk gebied te realiseren.

Download hier de Folder