Een van de doelen van deze ANV is het delen van kennis. Nu is er natuurlijk al een hoop beschikbaar. Internet en de vakbladen staan er vol van. Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer of worden termen door elkaar gebruikt. We hopen via deze weg een eenvoudig beeld te kunnen schetsen van actuele, gebiedsgerichte informatie.

Boeren en buitenlui kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verfraaiing van het landschap en aan de verhoging van natuurwaarden. Een goed advies over de wijze waarop dit gestalte kan krijgen is hierbij van belang. Ook is er soms de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen. Hiervoor bestaan diverse regelingen die – afhankelijk van de locatie en de aard van de maatregelen – ingezet kunnen worden.

© Copyright - ANV Asten