We hopen dat hier een mooie opsomming komt van verschillende werkgroepen die door de tijd heen gevormd gaan worden.